Visuele groene beweging

De mens kan niet zonder planten. Het plantenrijk verschaft ons zuurstof, eten, kleding en kennis. Iedereen is wel een beetje biofiel! Echter, de plantenkennis neemt af, terwijl de verstedelijking juist toeneemt. How are you growing? wil daarom een groter groenbewustzijn in de stad stimuleren. HAYG? is een sterk initiatief dat wetenschap en cultuur combineert, zodat een nieuwe blik ontstaat op de verbinding tussen mens en natuur. RFT-O helpt graag mee deze ‘groene beweging’ op gang te krijgen.

De uitvalbasis van HAYG? is de botanische tuinen op de universiteitscampus van Utrecht. Twee hele verschillende groepen komen hier samen. De bezoekers van de botanische tuinen, mensen met vaak veel plantenkennis, en studenten die gevoeliger zijn voor stijl en trends. Door niet te kijken naar verschillen, maar juist te zoeken naar overeenkomsten hebben we een identiteit ontwikkelt die beide groepen aanspreekt.

De visuele overeenkomst tussen de structuur van het stedelijk gebied en de structuur van een plantenblad is als uitgangspunt genomen. Door hierop in of uit te zoomen ontstaat een oneindige variatie aan vormen. Met deze vormentaal en het brede kleurpalet kunnen steeds nieuwe uitingen ontwikkeld worden, zonder herkenbaarheid te verliezen. Net als de groene beweging zelf, zal ook de identiteit van HAYG? steeds in ontwikkeling blijven. Met deze stevige visuele basis kan HAYG? al haar activiteiten opstarten: van de verkoop van bijzondere planten in de winkel tot het organiseren van adopt-a-plant-events en speciale diner-avonden in de kas.

Visuele identiteit
in samenwerking met

Marjolein Spronk en Kurt de Wit
Fotografie