RFT-O Logo Created with Sketch.

Scherp, maar
toegankelijk

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert de regering en het parlement over grote maatschappelijke vraagstukken. De raad geeft wetenschappelijk en onafhankelijk advies over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken, en stelt beleidsalternatieven voor.

Een enorm belangrijke taak, waarbij heldere communicatie en eenduidigheid prioriteit no. 1 is. Voor RFT-O de taak om hier een verbeterslag in te maken. Met de bestaande WRR-stijl (logo, lettertype en kleuren) als vertrekpunt voor de revitalisering: meer statuur als afzender, maar met behoud van toegankelijkheid.

Vanuit een nieuwe, krachtige basis maken we ook de vertaling naar middelen. Onderzoeken van de WRR worden uitgebracht in onder andere rapporten en samenvattingen. Door de revitalisering van de stijl wordt elk van deze communicatiemiddelen professioneel en stevig, maar zorgen we er ook voor dat ze naast elkaar als serie versterkend werken.

Uiteindelijk hebben we een strakke huisstijlgids opgesteld die ervoor zorgt dat gebruikers (de WRR zelf, vormgevers, creatieve bureau’s, communicatieadviseurs) goed weten hoe om te gaan met de stijl en daarmee allemaal bijdragen aan een stevigere Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

plusje/blauw Created with Sketch. Tell me more
  • Opfrissing merkidentiteitin samenwerking met
  • Florian FrankenAnimaties
  • Steffie PadmosIllustraties 'Het betere werk'

 • Are you ready for take-off? • Volg ons op instagram • Are you ready for take-off? • Graphic design and beyond